אישיותו של הרודוס: היסטוריה ופסיכיאטריה

תסביך נחיתות מילדות: מוצא וחזות חיצונית

המחברים חוזרים שוב ושוב על האבחנה כי הורדוס סבל מתסביך נחיתות מילדות. תסביך

הנחיתות נוצר לדבריהם כתוצאה מרגשי קיפוח ועלבון מחמת מוצאו האדומי, קומתו הנמוכה

ומראהו המכוער.

הורדוס נולד לבני מרום עם הארץ. סבו אנטיפס נתמנה בידי אלכסנדר ינאי למושל אדומיאה ורצועת עזה. הדעת נותנת כי לאחר מותו עבר תפקיד המושל של אדומיאה לבנו אנטיפטרוס, הן משום שכך אירע לא אחת בממלכות ההלניסטיות והן מתוקף מוצאו האדומי מעמדו ועושרו של הבן ולאור דרגתו לאחר מכן. קיפרוס, אמו של הורדוס, הייתה נסיכה ערבית או נבטית, אולי בתו

של מלך הנבטים. משום מוצאו ומעמד משפחתו ובעיקר בשל עיסוקיו הפעילים כמלך בפילוסופיה, ברטוריקה ובכתיבה יוונית, ניתן להניח במידה רבה של ודאות כי הורדוס קיבל את חינוכו באחד מן המרכזים של התרבות ההלניסטית. כבנו של אנטיפטרוס, הורדוס זכה לחינוך מידי מורים פרטיים כמקובל בבתי עשירים ואולי גם נמנה עם קבוצה מיוחסת של בני טובים בגימנסיון בעיר

מרשה. עם הכיבוש הרומי, נתמנה אביו של הורדוס למושל יהודה כולה. מדוע מסיקים החוקרים

כי יעלבו בו בהורדוס הילד במסגרות כאלה על מוצאו האדומי ויתפתח אצלו רגש נחיתות חמור

כתוצאה מכך?

 

לפי אפשרות נוספת, הורדוס נשלח להתחנך גם באשקלון שהייתה העיר ההלניסטית היחידה

בסביבתה הקרובה של יהודה הקטנה שמעולם לא נכבשה בידי החשמונאים. מדוע שבמקום כזה יתפתח אצל הורדוס תסביך נחיתות כלפי יהודים? ואולם כשר וויצטום קובעים נחרצות כי מכיוון

שהורדוס נתחנך במרשה וגם באשקלון, הרי שנחשף מילדותו לרגש נחיתות אדומי.

בהמשך הסקירה על תקופת הילדות של הורדוס קובע הספר כי הורדוס סבל מרגשי נחיתות לא רק בשל מוצאו אלא גם בשל מראהו החיצוני וקומתו הנמוכה. כל זאת למה? יוספוס פלאביוס משבח

את כושרו הגופני המעולה של הורדוס בימי מלכותו ומפרט על דבר הצטיינותו בתחביב הציד. יוספוס עושה זאת כדי להסביר את הצלחותיו הצבאיות של הורדוס כלפי חוץ לעומת הכשלונות שהיו מנת חלקו מבית פנימה. הוא אינו מציין כי הורדוס בלט בקומתו וביופיו (מדוע עליו היה לציין זאת)? ומכאן מסיקים המחברים שהיה איש נמוך ולא מצודד למראה. החוקרים גוזרים גם מסקנה נוספת – "לעניין הבנייה בגובה, אפשר לשער שהדחף לכך נבע באופן בלתי מודע מרגש

הנחיתות שלו בשל קומתו הנמוכה".

לסיכום הדיון, האבחון של כשר וויצטום אינו משכנע. הנסיבות והמקומות בהם גדל והתחנך הורדוס אינם תומכים במסקנות. בנוסף אין אפשרות לקבוע שהורדוס היה נמוך קומה ובעל חזות

חיצונית כעורה.

 

 

 

לעומת זאת, הנסיבות והאירועים המיוחדים בימי פעילותו המנהלית והמלכותית של הורדוס אכן היו עשויים לפתח אצלו בבגרותו רגשי נחיתות בשל מוצאו האדומי, ובמיוחד כלפי משפחת החשמונאים וכבר עמדו על כך חוקרים רבים. דברי עלבונות בכיוון זה הושמעו נגדו מפי אנטיגונוס בן אלכסנדר ינאי, מתנגדיו מקרב העם וכן מרים החשמונאית אשתו ובנה אלכסנדר, והדעת נותנת כי נפגע מהם שאם לא כן, לא היה ניקולאוס ממציא עבורו שושלת יוחסין מקרב שבי ציון. קיומה

של פראנויה מוכח רק לגבי שנותיו האחרונות של הורדוס כאשר היה פגוע ומצולק מפרשיות

קודמות של בגידה וקשרים נגדו, חולה במחלות קשות וספוג בסמי מרפא ואולי גם רעלים.

תוכן עניינים

כתבות נוספות: