מוטיבציה וויסות עצמי

 

 

המאמר של Ryan & Deci (נ000) מנתח את המוטיבציות האנושיות על פי רבדים התנהגותיים ומוטיבציוניים, תחת רעיון

כללי על פיו ככל שנהיה יותר מוכווני- עצמי כך נהיה יותר מסופקים.

 

.1 הציר הראשון: רמת ההתנהגות. השאלה הנשאלת היא האם ההתנהגות מוכוונת עצמית או חיצונית.

 

הציר השני: ציר המוטיבציה. מכיל שלוש רמות מוטיבציוניות, שמקושרות עם שש רמות של יכולת רגולציה.

 

 

וכוונה לפעול. אלה הם מקרים קיצוניים שמתפתחים

חסרה  כל  מוטיבציה

.1   א-מוטיביישנל,  חוסר  וויסות:

 

בסיטואציות של מצוקה קיצונית )למשל דיכוי חברתי, מלחמה קשה.( במצבים אלה האדם הוא סך של רפלקסים,

אין מקור הנעה, אין רגולציה של העצמי כלל, הכל מוכתב מבחוץ. החוויה של סיבתיות לא אישית.

.נ   מוטיבציה אקסטרינזית:

א.  וויסות חיצוני regulation) :(External הנעה שמקורה במוטיבציות חיצוניות: בתכתיבי החברה, בציפיות של

אחרים, בהשגת תגמול גלוי. ההתנהגות תחווה כמנוכרת ונשלטת מבחוץ. ב. וויסות הפנמתי regulation) :(Introjected הפנמה של הציפיות והדרישות החיצוניות, פועלים מתוך ידיעה לגבי האופן בו מצופה לפעול. פועלים על מנת להימנע מאשמה וחרדה או להאדיר את האגו. מקושר לחרדה

והתמודדות לקויה עם כישלונות.

ג.   וויסות דרך הזדהות regulation) :(Identified   פעולה מתוך הזדהות עם הציפיות והחוקים, עם הפעולה

הנדרשת. רואים את הפעולה כחשובה. עשוי להתקשר לעניין והנאה מלמידה ולהתמודדות מותאמת.

 

ד.   וויסות  אינטגרטיבי  regulation)  :(Integrated  מצב  של  אינטגרציה  בין  הציפיות  החיצוניות  לרצונות

הפנימיים. יש כאן תחושת אוטונומיה, וזה עשוי להתפתח למוטיבציה אינטרינזית.

.3   מוטיבציה אינטרינזית, וויסות אינטרינזי: פועלים מתוך הרצונות והמחשבות שלנו, באופן אותנטי וספונטאני. בעלי

מוטיבציה אינטרינזית מאופיינים בעניין ותחושת ביטחון.

 

תנאים להתפתחות מוטיבציה אינטרינזית: ע"פ תיאוריית CET )תת תיאוריה בתוך ,(SDT מוטיבציה אינטרינזית תתפתח

כל עוד הסביבה מאפשרת.  בין הגורמים המשפיעים – פידבק אפקטיבי על ביצועים חיוביים )אך לא תגמולים מוחשיים,

הממריצים סיבתיות חיצונית,( מסוגלות בשילוב עם תחושת אוטונומיה )ולא מסוגלות בלבד,( היעדר לחץ חיצוני )דדליין, הערכה תחת לחץ,( הקשרים של תחושות ביטחון ושייכות. פיתוח מוטיבציה פנימית מוגבל לתחומים שיש לאדם עניין פנימי

כלפיהם )פעילויות שיש בהן אתגר, חדש, ערך אסתטי.(…

 

קידום וויסות אוטונומי עבור התנהגויות המונעות ממוטיבציה חיצונית: בחינוך, כאשר המקור לפעולה הוא לעיתים קרובות חיצוני, יש יתרון לקידום וויסות אינטגרטיבי או הזדהות )רמות נ גנ-'ד.(' אחד המשתנים המשפיעים הוא תחושת שייכות )למשל, ביטחון, קרבה להורים ולמורים,:( שכן, מחויבות לאחרים משמעותיים עשויה להגביר מוטיבציה )זהו וויסות הפנמתי.( שיפור תחושת המסוגלות עשוי להועיל גם היא, וכמו כן שיפור האוטונומיה )דרך אחרים תומכים,( שמקושרת לאופן הוויסות האינטגרטיבי. דרך אחרת היא מתן משמעות לפעולה )במחקר הראו שסיפוק רציונאל לפעולה משעממת, יחד עם

תמיכה באוטונומיה ושייכות, קידמו הפנמה ואינטגרציה.(

 

מילוי של צרכים בסיסיים:

 

על פי תיאוריית ההכוון העצמי, שימור ופיתוח של מוטיבציה פנימית מותנה בסיפוק שלושה צרכים פסיכולוגיים בסיסיים, שמשרים חוויה של .Well-being אלה הם צרכים אוניברסאליים, כלומר, תקפים לכל בני האדם ללא תלות בתרבות, וללא תלות במוטיבציה להשיג אותם )בדיוק כמו שגם אם לא נרצה לאכול, יהיו תהליכים ביולוגיים שיגרמו לנו לשלם מחיר על

כך.( אי סיפוקם יוביל לפגיעה בבריאות הנפשית שלנו, ולתחושת ניכור.

 

.1   צורך באוטונומיה: חוויה שיש לאדם חופש להניע את עצמו על פי רצונותיו. חווה את עצמו כמחליט על עצמו, יכול

לבחור התנהגויות והחלטות.

  צורך ביכולת :(Agency) החוויה שיש לאדם אפשרות להתגבר על מטלות מאתגרות, שיש לו יכולת לשנות את

המציאות שלו, שיש לו השפעה על הסביבה. ההיפך מחוויה של חוסר אונים, שדומיננטית בדיכאון.

.3    צורך בקשר/שייכות: החוויה שיש אחרים קרובים ותומכים, שאכפת להם מאיתנו.

 

פער בין הצרכים ייצור מצוקה נפשית. הכוונה היא למקרים בהם על מנת לזכות בסיפוק צורך מסוים יש לוותר על צורך אחר.

לדוגמה, וויתור על האוטונומיה או הקטנת היכולת על מנת לשמור על קשרים קרובים, או חוסר התאמה בין מה שאנחנו

רוצים לבין מה שאנחנו יכולים.

 

תמיכה אמפירית: סיפוק של צרכים פנימיים אלה )בניגוד לצרכים חיצוניים כמו עושר ופרסום( נמצא כקשור ליותר ערך

עצמי ומימוש עצמי, ולפחות דיכאון וחרדה.

תוכן עניינים

כתבות נוספות: