עקרונות מרכזיים בלוגותרפיה

 

 

 • חופש הרצון: אמנם אנחנו נולדים לתוך גורל ונסיבות מסוימים, אך תחת זאת יש לנו חופש. לכל הפחות, חופש

בהתייחסות לנסיבות אלה. פרנקל הדגיש שהחופש לבחור הוא משהו שתמיד איתנו, גם תחת נסיבות קשות במיוחד )הוא

נותן דוגמא ממחנות הריכוז.( ואולם, ככל שיש לנו יותר בחירה, באופן פרדוקסאלי קשה לנו יותר למצוא משמעות,

והאחריות למצוא משמעות הופכת גדולה ומורכבת יותר.

החופש בא לידי ביטוי בשני אופנים מרכזיים, אשר תורמים לתחושת המשמעות והיעדרם פוגע בה:

 • בחירה מוסרית: אנחנו יכולים לבחור את אמות המוסר שלנו, לבחור לפי אילו ערכים אנחנו רוצים להתנהל

ולחיות את חיינו. כל בחירה מוסרית תורמת להתהוות המצפון שלנו, ומאפשרת לנו לעדכן את אמות המוסר

שלנו.

 • חופש לבחור קשרים בינאישיים: היכולת לבחור מערכות יחסים, לבחור את האנשים שיהיו מסביבנו.

 

 • השאיפה למשמעות: על פי פרנקל, האדם חותר באופן מתמיד ליצירה, ערכים ומשמעות. המטרה למצוא משמעות

משותפת לכולנו. על כן, אי ידיעת המשמעות היא מצב נורמאלי לא פתולוגי אלא מתח בריא. כך, ריקנות נפשית אינה

סימפטום אלא פוטנציאל לאתגר, שכל אדם חייב להתמודד איתו.

 • הממד הנואטי: ממד של שכל, ידיעה, רוחניות ותודעה. זהו הממד בו האדם מחפש משמעות. חוויות בממד זה

קשורות לשכל, אומנות, רגשות ויצירה, ודרכן מוצאים משמעות.

 • הפרעה נואטית: הפרעה נפשית שנובעת ממכשול במציאת המשמעות. מתעוררת כאשר משהו מהיכולת לחפש

משמעות נבלם או נלקח )למשל, כשלא ניתן לבטא דעה מסוימת,( או כאשר לא משתמשים בממד הזה כדי לחפש

משמעות. היא מתבטאת בפקפוק בכל מה שעושים וכן במעבר תדיר בין עיסוק בדבר אחד לאחר.

 

 • המשמעות: הפשר העליון בהוויה ")הלוגוס.(" פרנקל מאמין שהמשמעות תמיד נמצאת, ועלינו לחפש אותה ולנסות להבין

אותה. הוא טען כי לכל אדם משמעות ייחודית, תכלית ואמת בעולם שעליו לחפש, אם כי לעולם אי אפשר לגלותה

בשלמותה. עלינו להשתמש בה כיעד המכווין אותנו בעשייה שלנו.

דרכים עיקריות למציאת משמעות:

 

דרך חוויות חיים ועשייה, להיות באינטראקציה עם העולם. המשמעות נמצאת בחוץ, בתקשורת עם העולם. לא

נמצא אותה בישיבה בבית עם עצמנו. התנסות בחוויה משמעותית של ערך, גירוי של הממד הנואטי. למשל חוויה אומנותית או רוחנית, אהבה )מציאת

ערך באחר,( יצירתיות )להיות מעורבים בפרויקטים בעולם.( לחפש את הפעולות שעשינו והרגשנו משמעותיים,

דברים שהעלו בנו תשוקה, שיש להם ערך מבחינתנו. מציאת משמעות לסבל. פרנקל ראה בסבל חלק מהחוויה האנושית, נדבך של החיים שאינו ניתן להפרדה. עלינו

להבין מה משמעות הסבל הזה, ללמוד ממנו משהו על עצמנו או על החוויה שלנו בעולם.

 

 

 

 

טיפול

 

 

פרנקל שם דגש על הקשר הטיפולי, אשר מבוסס על אמפתיה ועל שיתוף פעולה. על המטפל לעצב את התנאים בהם יוכל המטופל למצוא את המשמעות האישית שלו, ואינו מנסה )ואף אינו יכול( לתת את המשמעות באופן ישיר. הטיפול שואף להרחבת מעגל המשמעויות. פרנקל מאמין שהמטופל מגיע להחלמה רק כאשר מגיע להבנה שחייו תלויים בו, ויש לו יכולת

לשנות. פרנקל השתמש במספר טכניקות:

 

 • דהרפלקציה: גישה טיפולית, המשקפת את תפיסתו של פרנקל כי מקורה של המשמעות הוא בחוץ, בעולם. יש לחפש

 

Behavioral

ניתן לראות בהנחה זו את הבסיס לטיפול

בעצמנו.

פנימה

משמעות דרך התבוננות בעולם ולא

 

Activation בדיכאון, בו מכריחים מטופלים לחזור לפעילויות שהיו משמעותיות עבורם בעבר, ודרך כך לשבור את

המעגל הדיכאוני בו לא עושים שום דבר, לא נהנים משום דבר וחושבים מחשבות רעות על עצמנו ועל הקיום.

 • שאלות מנחות: פרנקל השתמש בשאלות כמו "מה גורם לך להרגיש סיפוק;"? "מה משמח אותך,?" על מנת להפנות

זרקור להיבטים אחרים ומעשירים בחיינו, דרכם ניתן למצוא משמעות.

 • שינוי גישה לא בריאה: המטפל מנסה לפתח את ההבנה שתמיד יש אפשרות בחירה, דברים לא נכפים עלינו באופן אוטומטי. למשל, אפשר לבחור איך מגיבים בסיטואציות מסוימות. זה מתנגד לתחושה נפוצה של האשמת אחרים והנסיבות במשהו, וחוויה שאנחנו תקועים בתוך זה. הוא מנחה אותם לחשוב מה אפשר לעשות למרות הנסיבות

")למרות שזה קרה" במקום "למה זה קרה.("?

 • התכווננות פרדוקסאלית: מיקוד תשומת הלב של המטופל בניסיון לחתור לדבר המפחיד בהקצנה או בהגזמה )למשל, הומור.( המטרה היא לפגוע בחרדת הציפייה, במנגנון ההימנעות, דרך התבססות על יכולתו של האדם להתנתק מעצמו. זו מעיין הגחכה של החרדה. מתאים לטיפול בהפרעות חרדה, אובססיות ופוביות. דוגמאות: להנחות מטופל

מגמגם לגמגם בכוונה, לומר למטופל עם פוביה מטיסות: "מקסימום המטוס יתרסק ותמותו."

 • אנליזה אקזיסטנציאליסטית: אנליזה שהמוקד שלה הוא התייחסות קיומית, ומטרתה לסייעה במציאת המשמעות

ומימושה תוך לקיחת אחריות אישית.

 • טיפול בחשיפה: פרנקל שילב בטיפוליו טיפול בחשיפה, והיה מהראשונים שהשתמשו בטכניקה זו.

 

ביקורת על הטיפול בלוגותרפיה

 

.1  הטכניקות ההתנהגותיות שטחיות וקצרות מועד, אינן יורדות לעומק ולא מציעות פתרון לקונפליקטים פנימיים

שמתחת לפני השטח.

   אוטוריטריות: לוגותרפיה מציעה פתרון אחד לכל הבעיות, ובכך מרדדות את המורכבות שבחיים.

תוכן עניינים

כתבות נוספות: