פרשנות המקרא בברית החדשה – ישו כבן האלוהים

כאשר אנו מעיינים באוונגליונים, קשה לדעת מי קדם למי. למרצה יש רושם שיש פה תהליך מורכב שהגיע לשלמות במרקוס, בצורתו הנוכחית. מרקוס נחשב לאוונגליון הקדום ביותר, אבל כאשר אנחנו בודקים את העניין הזה, עושה רושם שדווקא מתי, לכאורה, הוא הקדום ביותר. במתי אין רמזים

מפורשים, אלא יש רמזים עקיפים ולכן הוא נראה כקדום ביותר. עפ"י הסיפור במתי ג,' כשישו היה ילד, יוחנן המטביל קרא לתשובה ולבואה של מלכות שמיים. נבואת ישעיהו השני לא התגשמה עד בואו של יוחנן המטביל כדי לקרוא לחזרה בתשובה. מלכות שמיים מתקרבת ויוחנן המטביל קורא לציבור לפנות דרך לה.' הזיהוי של יוחנן המטביל עם אליהו מרומז במתי. אין זיהוי מפורש, הוא לא

אומר שיוחנן המטביל זה אליהו. הוא רק מתאר אותו והקורא מבין לבד שצריך לזהות אותו עם אליהו. ע"י הזיהוי הזה, בעקיפין, יוצר מתי קשר עם מלאכי. ראינו שאליהו זוהה במלאכי עצמו עם מלאך ה' שנשלח לפנות דרך למלאך ה.' הזיהוי הזה תקף גם אצל מתי. הזיהוי היותר מפורש נוצר רק

במרקוס. מחבר מרקוס פותח את החיבור שלו עם הזיהוי בין הבן והאב. כל מה שהולך לספר אוונגליון

מרקוס יוביל בהכרח למסקנה שישו הוא אלוהים. מחבר מרקוס יוצר את הזיהוי הזה בשתי דרכים:

.1  הוא נשען על הזיהוי המוקדם יותר של אליהו הנביא עם מלאך ה' שנשלח לפנות דרך לפני

ה.' .2  הוא מצטט את הכתובים הרלוונטיים תוך כדי הכנסת השינויים ההכרחיים – מזהה את אותו

מלאך עם המלאך ששלח ה' בשמות כ"ג.

 

כאשר מרקוס מצטט את ספר שמות, הוא מזהה את אליהו הנביא עם מלאך ה,' ועם אותו מלאך מוכר שהוביל את בני ישראל ביציאת מצרים. אין ספק שלפי מרקוס, יוחנן המטביל הוא מלאך ה' שנשלח לפנות את הדרך לפני ה.' זה מוביל אותנו לפי מרקוס, אל המסקנה שה' זהה לישו. כאשר המלאך

מפנה את הדרך לפני אלוהים ומיד לאחר מכך מופיע ישו, מבינים מי זה ה' שהמלאך בא לפנות לו את הדרך. השיטה של זיהוי אישים שונים, או דמויות שונות, זה עם זה היא שיטה פרשנית-יהודית מקובלת. היא צמחה בעולם היהודי וגם בעולם ההלניסטי זה קיים, אבל בכל אופן מחברי הברית החדשה באו מהאמונה היהודית. הם השתמשו באותן שיטות שפרשני המקרא או חז"ל השתמשו

בהן.

 

ברור שהנוסח של מרקוס צריך להיות מאוחר יותר, אבל ייתכן שמרקוס בצורתו הנוכחית הוא עיבוד

מאוחר, כלומר – ייתכן שזה לא מה שכתב מרקוס המקורי.

 

הסדר המשוער עפ"י דליה מרקוס – בצורתו המקורית המשוערת

מתי מרקוס – בצורתו הנוכחית

לוקאס

 

הסדר המקובל והנוכחי כיום

מרקוס

מתי לוקאס

 

 

 

 

סיפור לידתו של ישו

את סיפור לידתו של ישו מספרים רק מתי ולוקאס. לוקאס מקדים את סיפור לידת ישו לסיפור לידת

יוחנן ומקביל את שני הסיפורים.

 

מתי א'

בסיפור לידת ישו יש רמז לסיפור לידת שמשון.

 

כל מה שתואר עד עכשיו )מרים, מאורסת ליוסף והרה לרוח הקודש( התרחש כדי שיתקיים דבר ה'

בפי הנביא: "הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראת שמו עמנואל."

תוכן עניינים

כתבות נוספות: