פרשנות המקרא בברית החדשה

עקרונות האמונה הנוצרית:

.1  ישו הוא אל.

.2  ישו נולד לבתולה מרוח הקודש.

.3  ישו הוא המשיח.

.4  ישו מת מות כפרה כדי לכפר על חטאי האנושות.

.5  ישו קם לתחייה לאחר מותו.

 

בכתבי הקודש היהודיים והנוצריים קיימת אסמכתא לעקרונות אלה ולעוד רבים אחרים. עפ"י תפיסת מחברי הברית החדשה, כולה נבואה על הופעת ישו ועל מהותו. כאשר הם נקלעים למצוקה לבסס עיקרון/אמונה/טענה ואז הם פונים לכתבי הקודש, התנ"ך, כדי להראות כיצד דברי הברית החדשה

התגשמו במהות ישו. בקורס נבדוק ציטוטים מהברית החדשה ונבדוק מה משמעותן המקורית בתנ"ך. מה שעשו מחברי הברית החדשה לא היה חדש. חז"ל נהגו באופן דומה ובשיטות דומות כדי לבסס את טענותיהם והרבה פעמים סתרו את הנאמר בתנ"ך. אפשר להשתמש בתנ"ך כדי להוכיח דבר והיפוכו, תלוי בשיטה הפרשנית שאתה רואה כלגיטימית. מחברי הברית החדשה היו יהודיים במוצאם

והיו חלק מהפרשנות היהודית לתנ"ך.

 

דרישות הקורס:

נוכחות חובה.

ספר תנ"ך וברית חדשה, אם יש.

בחינה אמריקאית בסוף הסמסטר – תהיה על החומר הנלמד בכיתה ועל כמה מאמרים מההיילרן.

טקסטים שנעסוק בהם בשיעור יועלו להיילרן, צריך לבוא מוכנים.

 

התנ התנ"ך הוא 24 ספרים שהתקדשה בימי בית שני. התנ"ך לא נצח מהשמיים כפי שהוא, בנוסחו העברי. הוא נוצר לאט, בהדרגה, במשך כ800- שנה )אם לא יותר( ע"י בני אדם רבים ושונים, שפעלו

מתוך מגמות ואינטרסים רבים ושונים. הוא נמסר על גבי מגילות, לא ספר, במשך תקופה ארוכה. המסירה של ספרי התנ"ך התבצעה ע"י העתקות חוזרות ונשנות והטקסט שמועתק שוב ושוב ע"י

אנשים שונים, עבר שינויים רבים ומשמעותיים גם במשך תקופת ההתהוות שלו וגם במהלך המסירה.

עוד לפני שהסתיים תהליך ההתהוות של התנ"ך, התחילו לתרגם חלק מספריו לשפות אחרות.

 

ספר דניאל הספר האחרון שנכתב הוא ספר דניאל. הספר האחרון שמופיע בתנ"ך הוא דברי הימים, אבל האחרון שנכתב הוא דניאל. ספר דניאל הוא ספר חזונו של דניאל, שנכתב בתקופת גלות בבל. עפ"י הכותרת של ספר דניאל הוא כולל סיפורים על חכם יהודי שגלה בתקופת גלות בבל, חורבן בית ראשון, אל בבל

והגיע לגדולה. הוא הפך להיות יועצו הקרוב ביותר של שני מלכי בבל ולאחר מכן של מלכי פרס.

בחלק הראשון מופיעים סיפורים על החכם דניאל ובחלק השני של הספר ישנם חזונות שחזה דניאל, חזונות אפוקליפטיים. הוא היה על שפת הנהר בבבל ואז התערפלה ראייתו הפיזית ונפתחה ראייתו האינטלקטואלית. הוא ראה אירועים שמתרחשים בשמיים והמראות הבהילו אותו. הוא נזקק שאחד ממלאכי השמיים יפרש לו את מה שהוא רואה. אחד החזונות של דניאל עוסק בגזרות השמד של אנטיוכוס הרביעי אפיפנס, בשנת 167 לפנה"ס. אין שום רמז בספר דניאל על מרד החשמונאים ולא על הניצחון ולא על טיהור המקדש. ספר דניאל נכתב בין גזרות השמד של אנטיוכוס הרביעי ולפני

טיהור המקדש של החשמונאים, כלומר – את תאריך החיבור של הספר הזה אנו יודעים במדויק.

 

תרגום התנ לפני שנכתב ספר דניאל, בערך בשנת 250 לפנה"ס, תרגמו באלכסנדריה את התורה ליוונית, זאת עוד לפני שהוא סיים את תהליך חיבורו והתהוותו. לאחר שהתורה תורגמה ליוונית, נוצרה בעולם היהודי מוטיבציה לתרגם גם את שאר הספרים המקודשים ליוונית. כך תורגמו בהדרגה גם ספרי נביאים ראשונים, ספרי נביאים אחרונים ולאחר מכן גם הכתובים ועוד כמה ספרים שנחשבו, בעיני חלק מקהילות ישראל, כמקודשים, אך לא נכנסו לתנ"ך )כמו: ספרי המקבים.( תהליך התרגום ליוונית

הסתיים בתחילת המאה הראשונה לספירה לערך, בדיוק כאשר החלה להתהוות התנועה הנוצרית.

 

 

 

 

בין התרגום היווני ובין הנוסח העברי של כתבי הקודש ישנם הבדלים עצומים. בסופו של דבר,  המקרא, כצורתו בתרגום השבעים, הפך להיות כתבי הקודש של הקהילה הנוצרית במהלך המאה הראשונה לספירה והלאה. כשאנחנו מדברים על הברית הישנה ועל הברית החדשה, אנו מדברים על המקרא, לא כצורתו בנוסח המוכר כיום, אלא כצורתו בתרגום השבעים. בין ההבדלים המשמעותיים שבין התנ"ך ותרגום השבעים: יש צורה שונה, סדר שונה של הספרים, אצלנו ספר דברי הימים הוא אחרון ואילו בתרגום השבעים הספר האחרון בתנ"ך הוא ספר מלאכי. לעובדה זו יש חשיבות עצומה

מבחינת הפרשנות הנוצרית ואותה נכיר בהמשך. בקאנון הנוצרי הברית החדשה מתחילה בדיוק אחרי ספר מלאכי. בתרגום השבעים, כל הספרים ההיסטוריים מסודרים יחד. בתנ"ך יש כמה נביאים

שמופרדים מהרצף ההיסטורי, כי הם נמצאים ביחד עם כל שאר ספרי הנביאים, למשל.

תוכן עניינים

כתבות נוספות: