המומחים

הזרם העצמאי – וויניקוט

חוויית המעבר ואובייקט המעבר   חוויית המעבר: לאחר התקופה הקריטית הראשונית, האם מתחילה לסגת מההתאמה המושלמת. זה תואם את תקופת ההתפתחות הפיזית של התינוק. מתחילים

קרא עוד »

הזרם העצמאי – וויניקוט

וויניקוט עצמו: ,1896-1971 היה רופא ילדים, במהלך מלחמת העולם הראשונה נחשף לילדים שעברו חסכים סביבתיים ונתק מההורים. למד אצל קליין, והיה מהמובילים של הזרם העצמאי.

קרא עוד »

קלין ותיאוריות יחסי אובייקט

אובייקט: מושא המושקעות הליבידינאלית/ הדחף. לרוב אדם.   תיאוריות יחסי אובייקט, באופן כללי: התפתחו באנגליה, ראו ביחסים בין התינוק לבין האובייקט את מרכז ההתפתחות והדראמה

קרא עוד »