כדאי לדעת

איך לשמור על הבית תמיד קר ונעים?

מאת מערכת אתר www.finder.co.il הקיץ הישראלי יכול להיות קשוח במיוחד, ולעבור אותו בלי אמצעי קירור איכותי יכול להיות קשוח עוד יותר. יש מגוון שיטות ומכשירים

רולו מאי

    )ולזה שהביא את לפסיכולוג האקזיסטנציאליסטי הידוע ביותר בארה"ב ונחשב ,1909-1994-ב רולו מאי חי רקע:   האקזיסטנציאליזם לארה"ב.( הוא התחיל כפסיכואנליטיקאי. הוא נחשף לאקזיסטנציאליזם

עקרונות מרכזיים בלוגותרפיה

    חופש הרצון: אמנם אנחנו נולדים לתוך גורל ונסיבות מסוימים, אך תחת זאת יש לנו חופש. לכל הפחות, חופש בהתייחסות לנסיבות אלה. פרנקל הדגיש

אקזיסטנציאליזם

      ובתחילת המאה ה.נ0- במסגרת הקורס נתמקד הוא זרם פילוסופי שהתפתח בסוף המאה ה19- אקזיסטנציאליזם   באקזיסטנציאליזם פסיכולוגי, שהושפע ממנו, והכניס אותו כחלק

מוטיבציה וויסות עצמי

    המאמר של Ryan & Deci (נ000) מנתח את המוטיבציות האנושיות על פי רבדים התנהגותיים ומוטיבציוניים, תחת רעיון כללי על פיו ככל שנהיה יותר

היררכיית הצרכים האנושיים

    ההיררכיה: בהיררכיה של מאסלו, מניעי חסך קיימים בתשתית הבסיסית של הקיום האנושי, ועליהם בנויים מניעים גבוהים יותר, אשר ניתנים להגשמה ולפניות כאשר המניעים

בריאות נפשית ופתולוגיה

    בריאות נפשית   מודל האדם המתפקד במלואו: בריאות נפשית ע"פ רוג'רס היא תהליך, ולא מצב סטטי )אגב, יכולה להתפתח גם בגיל מאוחר.( האדם

. גישות הומאניסטיות

קרל רוג'רס – גישה הומאניסטית פנומנולוגית   חייו: ,190נ-1987 חי בארה"ב, הגיע לפסיכואנליזה מלימודי דת וחקלאות. הושפע מתיאוריות ביולוגיות, והתייחס לגנטיקה ולצמחים, הושפע ממאסלו.  

הטיפול הקוהוטיאני

    מטרתו: שיקום העצמי הפגוע של המטופל. לאפשר למטופל לחוש שהוא קיים, ישנו, משמעותי, קומפטנטי, ,Agency ייחודי ומובחן. חיבור לאמביציות ולערכים.   הכלים: יצירת

שתי פנומנולוגיות נרקסיסטיות

    .1   הנרקיסיסט הגרנדיוזי: יחוו את עצמם כמדהימים ומתוסכלים מכך שהסביבה לא רואה זאת, אך מתחת לפני השטח תסתתר חוויית פגימות מאוד גדולה. .נ

קוהוט ותיאוריית העצמי

זולתעצמי )סלףאובג'קט(   זולתעצמי: נתפס כחלק מהעצמי, ואין הכרה בהיותו נפרד או חיצוני אלינו )על כן, יש כאן אלמנט נרקסיסטי.( ממלא פונקציות של ליכוד והבטחת

קוהוט ותיאוריית העצמי

קוהוט והמטופל הקוהוטיאני   קוהוט עצמו: ,1913-1981 פעל בארה"ב תחת פסיכולוגיית האגו, בעשור האחרון לחייו התחיל להציג את פיתוחיו כתיאוריה כללית ונפרדת של המערך הנפשי.

גישות אמפיריות ליחסי אובייקט

פיטר פונאגי   פונאגי עצמו: פסיכואנליטיקאי, נולד ב,195נ- תומך בטיפול מונחה-ראיות ופסיכואנליזה אמפירית – מתנגד לטיפולים שלא נתמכו אמפירית.   מנטאליזציה:   אחד המושגים המרכזיים

גישות אמפיריות ליחסי אובייקט

המחלוקת: גישה הרמנויטית )שייפר, אנריי, גרין( רואה בפסיכואנליזה ענף של מדעי הרוח, לא ניתן לחקור אותה באופן אמפירי בלי לצמצם אותה ולהרוס אותה. גישה אמפירית

הזרם העצמאי – וויניקוט

חוויית המעבר ואובייקט המעבר   חוויית המעבר: לאחר התקופה הקריטית הראשונית, האם מתחילה לסגת מההתאמה המושלמת. זה תואם את תקופת ההתפתחות הפיזית של התינוק. מתחילים

הזרם העצמאי – וויניקוט

וויניקוט עצמו: ,1896-1971 היה רופא ילדים, במהלך מלחמת העולם הראשונה נחשף לילדים שעברו חסכים סביבתיים ונתק מההורים. למד אצל קליין, והיה מהמובילים של הזרם העצמאי.

קלין ותיאוריות יחסי אובייקט חלק ד'

העמדה הדפרסיבית   זוהי עמדה מורכבת ובשלה יותר )ע"פ קליין עצמה.(   גילאים: מתחילה להופיע ב4-6- חודשים הראשונים )לפי התרגול, חצי שנה שנייה.(   התנאי

קלין ותיאוריות יחסי אובייקט חלק ב'

העמדה הפרנואידית-סכיזואידית   גילאים: 3-4 חודשים ראשונים לחיים )לפי התרגול, חצי שנה ראשונה(   בסיס לחוויה:  התינוק נולד עם דחף עוצמתי לחיים, אך גם עם

קלין ותיאוריות יחסי אובייקט

אובייקט: מושא המושקעות הליבידינאלית/ הדחף. לרוב אדם.   תיאוריות יחסי אובייקט, באופן כללי: התפתחו באנגליה, ראו ביחסים בין התינוק לבין האובייקט את מרכז ההתפתחות והדראמה

פסיכולוגיית האגו

    באופן כללי: אסכולה שקיבלה את הרעיונות של פרויד, אך הסיטה את המיקוד מדחפים בלתי מודעים של האיד לאגו, ולכוחות ההסתגלות שלו. חיפשו את

היזכרות, חזרה ועיבוד )פרויד, (1914

התהליך המלנכולי:     .1   בחירת אובייקט: אובייקטים לאהבה, במצב הנורמאלי, נבחרים על רקע נרקיסיסטי נ)רקסיזם ראשוני🙁 בוחרים בדברים/אובייקטים שגורמים לנו להרגיש טוב עם עצמנו.

פסיכולוגיית האגו

היינץ הרטמן   הרטמן עצמו: חי בשנים ,1894-1970 נחשב לאבי פסיכולוגיית האני. עבר אנליזה דידקטית אצל פרויד. המשיך את פרויד אך הוסיף פיתוחים משלו.  

היזכרות, חזרה ועיבוד )פרויד, (1914

  תהליכים ראשוניים ותהליכים שניוניים:   תהליך ראשוני: תהליכים לא מודעים שאין בהם סינתזה ושליטה. פעולה ריאקטיבית )ללא תחושה שבחרנו לפעול כך.( מבחינה קונקרטית, מתבטא

מחלת הרדיפה

חוקרים הצביעו על מפנה לרעה שחל בהתנהגותו של הורדוס החל בשנת 9 לפנה"ס, כארבע שנים   תחת לחץ האירועים הפנימיים שעה גברו עליו  מחלות הזקנה 

תולדות עם ישראל בתקופת בית שני

קדמוניות היהודים כתיבתו של ספר זה העמידה את ההסטוריון בפני בעיות קשות של מציאת מקורות מספיקים לתיאור תולדות האומה היהודית מראשיתה ועד למרד הגדול. יש

תולדות עם ישראל בתקופת בית שני

דרכו של יוסף בן מתתיהו בכתיבת ההסטוריה התפתחותה של ההסטוריוגראפיה היהודית בימי הבית השני רבת פנים הייתה. מבין יוצריה היו שהמשיכו את צורותיה של הכתיבה